SERVIS/REKLAMÁCIE - program pre správu zákaziek a sledovanie ich stavu
demo

manuál

cenník

objednávka

- eviduje zákazky od prevzatia zariadenia až po prebratie zákazníkom z opravy
- nastaviteľné pomocou číselníkov pre ľubovoľný druh servisnej činnosti
- prebratie zariadenia z opravy, výpočet cenovej kalkulácie opravy
- tlač príjemky a výdajky opravovaného zariadenia, dodacích a servisných listov
- vhodné pre servis PC, tlačiarní, registračných pokladní, opravu domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

Zoznam zákaziek s možnosťou vyhľadávania a triedenia podľa rozpracovanosti:
Pracovný formulár s detailom zákazky:
Pracovný formulár pre fasovanie náhradných dielov napojený na sklad ND:
Pracovný formulár servisných prác s výberom z vlastného číselníka:
Rozpis funkcií programu v menu: