Cenník
Kompletný balík WINCENT200,00 €
  alebo si vyskladajte balík z modulov:
Cesťáky - minimálna zostava60,00 €
Kniha jázd60,00 €
Generátor ciest60,00 €
Generátor bločkov60,00 €
každá ďalšia dcérska firma60,00 €
multiverzia pre neobmedzený počet firiem400,00 €
 
STAZKY180,00 €
 
WinROR360,00 €
Szondiho test220,00 €
LKD - Lüscherová klinická diagnostika250,00 €
  - elektronické pomôcky:
PsyQuer - balík pre spracovanie psych. dotazníkov500,00 €
 obsahuje aj samostatne zakúpiteľné moduly:
16 profilový dotazník PF 100,00 €
Osobnostný dotazník pre mládež HSPQ100,00 €
Osobnostný dotazník pre deti CPQ 100,00 €
Freibursky dotazník typ A100,00 €
Freibursky dotazník typ K100,00 €
BDI II dotazník 25,00 €
D-dotazník afektivity 50,00 €
Taylorovej škála anxiety MAS, T - dotazník 50,00 €
Neurotický dotazník K - N - 5 25,00 €
Woodworthov - Mathevsovej dotazník afektivity 25,00 €