Často kladené otázky
 1. Program netlačí, zobrazí len výstup na obrazovku.
 2. Ako zmeniť spotrebu auta v knihe jázd ?
  V menu Číselníky vyberte číselník AUTÁ, nastavte sa na riadok s autom u ktorého chcete zmeniť spotrebu a v menu kliknite na položku Zmeň spotrebu aj v KJ.
 3. Máme auto jazdiace na plyn. Ako to zadať do číselníka PHM ?
  V menu Číselníky vyberte POHONNÉ HMOTY a potom v menu kliknite na položku Nové palivo. Do políčka zapíšte nový druh paliva (bez medzier, max. 8 znakov).
 4. Ako zamedziť tomu, aby auto nejazdilo počas dovolenky a maródky ?
  V knihe jázd v menu vyberte Pomôcky a v ňom zvoľte Kalendár. Najdite hľadaný deň a potom stlačte TAB, čím sa prepnete do pravého okienka Diára. Ak tam zapíšete nejaký znak, napr. N, generátor bude tento deň ignorovať pri generovaní.
 5. Pri tlači zahraničného cesťáku mi vytlačí iba tuzemský.
  Tlačítko s ikona zemegule, kde sa zadáva výška preddavkov a meny pri zahraničnej ceste musí byť zatlačené a v preddavkoch musí byť zadaná aspoň 1 cudzia mena aj keď nie je zadaná žiadna výška preddavkov.
 6. Ako vytvoriť hromadný mesačný cesťák ?
  V hlavnom menu cesťáky zvoľte poslednú položku Pospájať po mesiacoch. Program pospája cesťáky podľa áut a pracovníkov do jednotlivých mesačných cesťákov. Po spojení je nutné ešte jednotlivé mesaťné cesťáky prepočítať!
 7. Ako vyradiť z číselníka omylom zadané vzdialenosti ?
  V menu Číselníky vyberte číselník Cestné vzdialenosti. V dialógu Vzdialenosti len z miesta XY, zvolte voľbu NIE. Na konci zoznamu nájdite riadky so chybne zadanými vzdialenosťami a označte ich na vymazanie pomocou voľby v menu. Označené riadky trvalo vyradíte v menu SERVIS pomocou voľby Vyradenie označených záznamov.
 8. Program pri spustení hlási chybu: File acces denied.
  Program ste najskôr spustili 2-krát. (Skontrolujte počet ikoniek na lište) Jeden z programov uzatvorte.
 9. Program pri spustení hlási chybu: Index does not match table.Recreate index.
  Pri verziách CestakW nižších ako 7.8. došlo v dôsledku nekorektného ukončenia programu (napr. v prípade resetu počítača) k poškodeniu indexových súborov na disku. Nájdite v adresári CESTAKW súbory s príponou CDX a zmažte ich. Pri opätovnom spustení program sa automaticky vytvoria nové.