program STAZKYZáznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy- pre klasické stazky, určené pre nasadenie vozidla s nákladom

- výpočet výkonov podľa spotrieb bez nákladu i s nákladom, s ďalším výkonom stroja (mech. ruka), s prídavným kúrením

- sumarizácia doby nákladky a prestojov

- výpočet celkového výkonu, km i spotreby

- k dispozícii číselníky áut, pracovníkov,prepravcov,druhov nákladu, spôsobov naloženia

- totálne jednoduchá obsluha

- možnosť kopírovania opakujúcich sa staziek

- pre ľubovoľný počet áut

- dvostranná automatická tlač stázky pre prepravcu i odosielateľa

- sumárny prehľad spotrieb a výkonov za obdobie a stroj